konsul.net.pl

Kto jest moim bliźnim? Bycie miłosiernym Samarytaninie w globalnej sieci

W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Jezus wzywa nas do myślenia i działania inaczej. Wyzwaniem pozostaje ten sam dzisiaj, ale teraz

kontekście globalnym,

i wzywa na pomoc overwhelming.Author Steve Moore pomaga wyposażyć korzystanie swoje pasje w realizacji Wielkiego Nakazu ww połączonym kultury. Weź MyPassionProfile.com oceny za darmo z zakupu

tej książki w celu zbadania problemu

oparte na namiętności i dowiedzieć się, jak przejść do następnego poziomu pasji zaangażowanie. Czytaj inspirujące historie z całego świata, i otrzymywać silne, biblijne z porady doświadczonych misji i trener lidera.
Amazon Sales Rank: # 24447 książki w publikacji: 16.04.2011 Data wydania: 25.04.2011 Format: Liczba książek elektronicznych Kindle przedmiotów: 1

Comments are currently closed.